Tjänster

Stöd till enskilda medarbetare och privatpersoner

Klinisk psykologi

Det kliniska området är brett och inkluderar arbetsuppgifter såsom psykiatrisk och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling och handledning av personal. Här arbetat vi med landsting, behandlingshem och privatpersoner och möter patienter i alla åldrar.


Stöttning i personalgruppen


Färdighetsträning i grupp

Trana har två program för färdighetsträning, OAK (Organisera, Aktivera, Kontrollera) – som riktar sig till personer som har svårigheter med organisering/planering, rastlöshet och/eller impulsivitet – och KEK (Känslor, Empati och Kommunikation)för personer med sociala och emotionella svårigheter.

Företagshälsovård

Här arbetar vi främst med psykologisk stressbehandling, handledning och utbildning.

Föreläsning & utbildning

Vi har flera pågående föreläsningar och arbetar ständigt med nya för att möta våra kunders behov.


Stöd till offentlig verksamhet


Skolpsykologi

Inom skolpsykologin arbetar vi med utredningar för att hjälpa barn att lyckas bättre och för att omgivningen skall förstå barnets behov mer tydligt. Vi handleder även personal och tillhandahåller utbildning och föreläsning.

BVC

Vi arbetar mot vårdcentraler och privatsökande familjer där vi tillhandahåller bedömning/utredning av små barn samt förädrastöd och utbildning kring barns utveckling.