Tjänster

Stöd till privatpersoner & familjer

Trana Psykologer hjälper enskilda individer och familjer med bland annat psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykiatriska utredningar, föräldrastöd, och olika sorters psykologiska bedömningar. Vi har god vana av att möta människor i alla åldrar och vi vill att det ska vara enkelt att få rätt hjälp i rätt tid.


Stöd till företag & offentlig verksamhet


Kliniska tjänster

Trana Psykologer har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa såväl företag som verksamheter i offentlig sektor med tjänster inom det kliniska fältet. Vi arbetar med behandling, bedömning, och utredning på primärvårdsnivå samt specialistnivå, och är vana vid att anpassa oss till olika organisationers skiftande behov.

Företagshälsa & handledning

Inom området för företagshälsa stöttar vi grupper och organisationer med åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser. Trana Psykologer vet att en hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att både den enskilda medarbetaren och verksamheten ska kunna prestera på topp.

Skola

Skolans värld ligger oss på Trana varmt om hjärtat. Vi vänder oss till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, samt särskolor för stöd i elevhälsoarbetet samt personalinriktade insatser.

Föreläsning & utbildning

På Trana Psykologer tycker vi att det är viktigt att sprida psykologisk kompetens till så många människor som möjligt. Vi arbetar ständigt med att möta våra kunders behov av ökad kunskap, och erbjuder därför skräddarsydda föreläsningar och utbildningar.


Övrigt

Vi på Trana Psykologer tycker inte att svåra utmaningar nödvändigtvis behöver vara av ondo, utan att de tvärtom kan vara dörröppningar till helt nya arbetsområden! Att med kreativa och pragmatiska lösningar kunna hjälpa människor utifrån just deras behov, ja det är vad som driver oss framåt. Så om du inte hittar någon befintlig tjänst som matchar ditt önskemål, hör av dig så skapar vi en!