Trana Psykologer i Halland och Göteborgs­regionen

Trana Psykologer erbjuder psykologiska tjänster till privatpersoner, företag och offentliga verksamheter. Vi arbetar inom områden såsom klinisk psykologi, neuropsykiatri, företagshälsa, skola samt organisationsutveckling, och riktar oss till såväl vuxna som barn och ungdomar.

Stöd till dig som privatperson

Behandling och färdighetsträning

Vi har terapi och behandling för dig som privatperson, utifrån vetenskapliga psykologiska metoder. Få stöd snabbt här. 

Utredning och bedömning

Vi genomför utredningar, ställer neuropsykiatriska diagnoser och gör psykologiska bedömningar. 

Barn och unga

Vi är experter på barns och ungdomars psykiska hälsa. Om du är orolig för ditt barns mående, så har vi insatserna att ge. 

Stöd till företag och offentlig verksamhet

Kliniska tjänster

Vi arbetar med behandling, bedömning, och utredning på både primärvårdsnivå och specialistnivå. Vi är vana att anpassa oss till olika organisationers skiftande behov.

Företagshälsa och handledning

En hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp. Vi stöttar med både åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser.

Skola

Som experter på barns och ungdomars psykiska hälsa hjälper vi bland annat till med handledning av personal, basutredningar, och utbildning om till exempel NPF.

Föreläsning och utbildning

Vi är övertygande om att kunskap om människan och hennes sätt att navigera genom livet är viktigt för alla, inte minst för personer som dagligen arbetar med andra människor.

Samarbetspartners i urval