BVC

Trana erbjuder från och med våren 2014 tjänster inom BVC. Trana arbetar med LäjesklinikenNeptunuskliniken och Varmbadhuset i Varberg och erbjuder stöd för föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Nedan beskrivs några av de tjänster som erbjuds.

Föräldrastöd
Psykologen arbetar med förälder/föräldrar för att stödja i bemötandet av barnet/barnen. Under kontakten är det vanligt att frågor kring barns utveckling diskuteras, vad som är ”normalt”, vilka strategier som kan stödja i olika situationer samt hur man via sitt eget beteende kan påverka barnet och familjen i en mer harmonisk riktning.

Bedömning
I vissa fall kan föräldrar och omgivning uppfatta att ett barn har särskilda svårigheter inom något område vilket kan innebära att man önskar en psykologbedömning. Läs mer under utredning.

Psykologisk behandling
En förlossning eller en separation från en partner kan kan i vissa fall utlösa en period av nedstämdhet eller krisreaktion vilket kan innebära att man önskar stöd hos en psykolog. Läs mer under psykologisk behandling.