Försäkringsmedicinsk utredning

Trana Psykologer utför Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) på uppdrag av Försäkringskassan och Region Halland. Denna utredning syftar till att ge en fördjupad beskrivning av den försäkrades tillstånd, förmåga till aktivitet och olika typer av färdigheter. AFU är en standardiserad utredningsform som ser likadan ut för alla försäkrade och syftar till att ge en helhetsbild som inte bara beskriver funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, utan även belyser den försäkrades kvarvarande förmåga till aktivitet.

Utredningen innehåller alltid en läkarbedömning men kan vid behov även inkludera bedömning av fysioterapeut, arbetsterapeut och/eller psykolog. När utredningen är färdigställd återkopplas den av läkare varefter den skickas till Försäkringskassan för att på så sätt bidra till bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga.

För frågor om Trana Psykologers arbete med AFU, kontakta Eva-Helen Vissing på .