Kliniska tjänster

Psykologisk kompetens för företag & offentlig verksamhet

Trana Psykologer har sedan starten 2012 stöttat både små och stora organisationer med kliniska tjänster, och vikten av arbetsmässig flexibilitet genomsyrar hela verksamheten. Genom åren har Trana kontinuerligt arbetat gentemot verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor, och medarbetargruppens kompetens spänner brett över många kliniska områden.

Verksamhetsområden

Exempel på verksamheter som Trana Psykologer har samarbetat med inkluderar bland annat privata vårdgivare inom allmänmedicin och psykiatri, HVB-verksamheter, samt digitala vårdgivare. I den offentliga sektorn har Trana verkat inom områden såsom kommunhälsa, BVC, primärvård/vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri, habilitering, samt gentemot flertalet statliga myndigheter. I dessa samarbeten har Trana bistått med evidensbaserad psykologisk bedömning, behandling, och utredning utifrån varje organisations unika behov.

Exempel på kliniska tjänster

  • Behandling och utredning av personer med psykiatriska och neuropsykiatriska svårigheter tillhörandes HVB-verksamhet.
  • Utvecklingsbedömning, föräldrastöd och deltagande i föräldragrupp inom ramen för BVC.
  • Bedömning och behandling på primärvårdsnivå (motsvarande vårdcentral).
  • Neuropsykiatriska utredningar inom BUP och vuxenpsykiatri.
  • Behandling och utredning av personer dömda till kontraktsvård eller anstaltspåföljd.

Är din organisation i behov av klinisk kompetens? Kontakta oss!

Stöd till företag och offentlig verksamhet

Kliniska tjänster

Vi arbetar med behandling, bedömning, och utredning på både primärvårdsnivå och specialistnivå. Vi är vana att anpassa oss till olika organisationers skiftande behov.

Företagshälsa och handledning

En hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp. Vi stöttar med både åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser.

Skola

Som experter på barns och ungdomars psykiska hälsa hjälper vi bland annat till med handledning av personal, basutredningar, och utbildning om till exempel NPF.

Föreläsning och utbildning

Vi är övertygande om att kunskap om människan och hennes sätt att navigera genom livet är viktigt för alla, inte minst för personer som dagligen arbetar med andra människor.