Färdighetsträning

Bakgrund: Organisera, Aktivera, Kontrollera – OAK är Tranas färdighetsträning som riktas till personer som har svårigheter med organisering/planering, rastlöshet och/eller impulsivitet. Programmet är baserat på befintlig forskning och teori och hämtar inspiration från kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT).

Format: Programmet består i 3 moduler, löper över 9 veckor och fungerar bäst i grupp med mellan 3-8 deltagare. Se deltagarmaterial i pdf nedan.

Målgrupp: Personer med ovan nämnda svårigheter samt individer med psykiatriska diagnoser såsom ADHD och/eller Borderline Personlighetsstörning.

Bakgrund: Känslor, Empati och Kommunikation – KEK är Tranas färdighetsträning som riktas till personer med sociala och emotionella svårigheter. Programmet är likt OAK baserat på forskning och  kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT).

Format: Programmet består i 3 moduler, löper över 9 veckor och fungerar bäst i grupp med mellan 3-8 deltagare. Se deltagarmaterial i pdf nedan.

Målgrupp: Personer med ovan nämnda svårigheter.

Färdighetsträning OAK PDF

Färdighetsträning KEK PDF

Kommentarer från deltagare:

”Bra struktur!”

”Det har fungerat bra för mig! (om innehållet i OAK)!”

”Tisdagarna (dagen för OAK) är f*n mycket bättre än allt annat!”

”Bra med en agenda, det blir mer strukturerat!”

”Lagom med tid (1-1,5 h per session), bra att man får ta raster.”

”Väldigt relevant.”

”Väldigt enkelt och bra innehåll.”

”Kort och konkret, du pratar enkelt, man förstår vad du menar och du vet vad du pratar om.”

”Bra att man repeterar innehållet varje gång.”