Trana Futurum

Trana Psykologer öppnar ny verksamhet, Trana Futurum

 

Trana Futurum erbjuder en individanpassad helhetslösning för vård och omsorg av personer i behov av skydds- och stödboende. Hos oss samlas bred och högkvalitativ kompetens i form av läkare, psykolog, sjuksköterska, behandlare och kontaktperson under samma tak för att individen ska få trygga och snabba insatser oavsett lagrum.

Vi tror på varje människas inneboende kraft, och hjälper till att vända den svåraste livssituation till en hoppfull Framtid.

Vid förfrågningar eller vid frågor om innehåll vänligen kontakta oss på  eller 076-314 59 67 . Vi ser fram emot att höra från er och berätta mer om Trana Futurum!

Trana Futurum

Skyddat boende

Trana Futurum erbjuder skyddat boende för våldsutsatta män, kvinnor, barn samt hela familjer. Vi ordnar skyddsplaceringar i olika boendeformer, både planerade och akuta placeringar.

Stödboende

Trana Futurums arbete i våra stödboenden för vuxna är utformat för att hjälpa personer som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand. Till exempel till följd av ett missbruk, sociala utmaningar eller psykisk ohälsa.