Trana Futurum

Trana Psykologer öppnar nu upp en ny verksamhet, Trana Futurum.

Vi erbjuder skyddat boende för våldsutsatta män, kvinnor, barn samt hela familjer. Vi ordnar skyddsplaceringar i olika boendeformer, både planerade och akuta placeringar. Med individuella lösningar för skyddat boende hjälper vi de som behöver det.

De boendes säkerhet är central. Vi kan snabbt ordna larm och andra praktiska faktorer gällande skydd. Vi arbetar med de evidensbaserade riskbedömningarna PATRIARK, SARA:V3 och FREDA. I teamet på Futurum finns mångårig erfarenhet och hög kompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i nära relationer.

Trana Futurums arbete i våra stödboenden för vuxna är utformat för att hjälpa personer som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand. Till exempel till följd av ett missbruk, sociala utmaningar eller psykisk ohälsa. Trana Futurum samordnar insatser utefter varje individs behov och erbjuder extra stöd och behandling i olika former. Vi kan även hjälpa individen att komma igång med sysselsättning.

 • Våld i nära relation
 • Hedersrelaterat våld
 • Avhoppare
 • Beroendeproblematik
 • PTSD
 • Trauma
 • Psykologsamtal
 • Neuropsykiatrisk utredning
 • Bedömning av personlighetsstörning/ångest/depression
 • KSL och ÅP
 • MI
 • ASI
 • Drog-/alkoholterapeut
 • KBT-terapeut
 • ADL-träning
 • Social färdighetsträning
 • Sysselsättning

Vid förfrågningar eller vid frågor om innehåll vänligen kontakta Eva-Helen Vissing på  eller 076-317 15 68 . Vi ser fram emot att höra från er och berätta mer om Trana Futurum!


Fotograf, bild i sidhuvud: Strelciuc Dumitru