Om Trana

Trana Psykologer erbjuder psykologiska tjänster för barn, ungdomar och vuxna inom områden såsom BVC, skola, psykiatri, neuropsykiatri och företagshälsa. Vi är en privat psykologverksamhet med huvudkontor i Varberg och uppdrag i hela Halland, Borås och Göteborgsregionen.

På Trana Psykologer jobbar sju legitimerade psykologer, en legitimerad psykoterapeut och administrativ personal för att tillsammans hjälpa våra kunder med just deras önskemål. Är du eller din verksamhet i behov av psykologisk kompetens? Hör av dig till oss så hittar vi en lösning tillsammans!

Hållbarhet

Kärnan i Trana Psykologers verksamhet har från dag ett varit att hjälpa människor till välmående och bidra till funktionella och hälsofrämjande arbetsmiljöer. Utöver detta värdesätter Trana Psykologer att på olika sätt jobba för att göra vår gemensamma värld och tillvaro lite mer hållbar. Till exempel är Trana Psykologer under 2023 stödföretag till bland andra Naturskyddsföreningen, Flexbert, Aktiv Skola, Nattvandrarna, och Unite People FC. I den dagliga verksamheten strävar Trana Psykologer även aktivt efter att:

  • I största möjliga mån välja miljövänliga transportalternativ såsom verksamhetens egen elbil eller tåg vid längre resor.
  • Alltid välja vegetarisk kost vid gemensamma måltider såsom under resor och på konferenser.
  • Verka för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för medarbetarna genom hög grad av frihet och inflytande, samt goda arbetsförutsättningar.