Föreläsning och utbildning

Ropen skalla, kunskap till alla!

På Trana Psykologer är vi övertygande om att kunskap om människan och hennes sätt att navigera genom livet är viktigt för alla, inte minst för personer som dagligen arbetar med andra människor. Om fler har kunskap om mänskligt fungerande och bemötande, så tror vi att världen blir lite mer förstående och lite snällare. Därför erbjuder Trana föreläsningar och utbildningar om många olika områden inom psykologin, till både små och stora deltagargrupper. Med medarbetargruppens breda kompetens i ryggsäcken känner vi oss trygga med att förmedla psykologisk kunskap skräddarsydd och paketerad efter kundens unika behov och önskemål.

Några av de föreläsningar och utbildningar som Trana Psykologer tidigare givit har rört bland annat problemlösning i arbetslivet, bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, motiverande samtal (MI) och minnets psykologi. Under 2020 sammanfattade vi en del av tidigare utbildningar i olika utbildningspaket. Genomgående för kurserna är att de fokuserar på att kombinera teori och praktik, med föreläsningar varvat med gruppövningar och rollspel. Utbildningarna ställer inga krav på förkunskaper utan ger en grundkunskap som sedan kan utvecklas till mer avancerade färdigheter. Utbildningspaketen inkluderar:

  • Bemötande inom neuropsykiatri, Grund och Avancerad.
  • Bemötande inom psykiatri, Grund och Avancerad.
  • Bemötande inom trauma, Grund och Avancerad.

Är du intresserad av mer information eller vill boka en föreläsning eller utbildning till din verksamhet? Hör av dig!

Stöd till företag och offentlig verksamhet

Kliniska tjänster

Vi arbetar med behandling, bedömning, och utredning på både primärvårdsnivå och specialistnivå. Vi är vana att anpassa oss till olika organisationers skiftande behov.

Företagshälsa och handledning

En hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp. Vi stöttar med både åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser.

Skola

Som experter på barns och ungdomars psykiska hälsa hjälper vi bland annat till med handledning av personal, basutredningar, och utbildning om till exempel NPF.

Föreläsning och utbildning

Vi är övertygande om att kunskap om människan och hennes sätt att navigera genom livet är viktigt för alla, inte minst för personer som dagligen arbetar med andra människor.