Trana Psykologer kommer under 2024 öppna en ny verksamhet, Trana Vita HVB

Vårt engagemang i att skapa stabil och varaktig förändring i människors liv har nu inspirerat oss till att utveckla Trana Vita HVB, ett nytt och spännande verksamhetsområde inom Trana Psykologer.

Genom Trana Vita förverkligar vi nu drömmen om ett HVB hem, där behandling bedrivs med hög kvalitet och enligt beprövad forskning och kompetens med trygga, engagerade samt kunniga medarbetare.

Holistisk- och samordnad behandling, allt under samma tak

På Trana Vita HVB förenats vi i bred och högkvalitativ kompetens med en gemensam struktur där läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, behandlare och kontaktpersoner arbetar sida vid sida. Detta görs för att säkerställa att varje ungdom, ges professionella, trygga och snabba insatser. Genom att samla dessa yrkesgrupper under samma tak skapar vi en holistisk och samordnad behandlingsmiljö där expertis från varje område samverkar för att möta varje ungdoms unika behov.

Skräddarsydda individinsatser för pojkar 14-18 år

Trana Vita erbjuder skräddarsydda insatser med vård och boende för pojkar i åldern 14-18 år med psykosocial problematik, ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi erbjuder en trygg och stödjande miljö för att förebygga och minska komplex problematik och riskbeteenden hos vår målgrupp. Ungdomar som kommer till oss står inför utmaningar som relations- och familjeproblem, skolproblem, riskfyllda miljöer, isolering, bristande impulskontroll och utmanande beteenden. Vårt arbete är förankrat i systemteorin och där det är möjligt involveras ungdomarnas familjer under hela placeringstiden och erbjuds familjebehandling. Det för att säkerställa en helhetsinriktad, positiv och varaktig förändring för hela familjen.

Ungdomarnas förtroende är vår största vinst

För Trana Vita är varje individs välbefinnande och framsteg av yttersta vikt. Genom att kombinera vår kunskap och erfarenhet inom psykologisk behandling i en engagerad och specialanpassad behandlingsstruktur, strävar vi efter att göra verklig skillnad för de unga och deras familjer som vi har privilegiet att arbeta tillsammans med. Vårt mål är att vara en stöttande part som både socialtjänst, familjer och ungdomar känner sig trygga med. Förtroende skapas genom ärliga och goda arbetsallianser. Att få ungdomarnas förtroende är den största vinst vi hoppas på.

För ytterligare information och uppdateringar om Trana Vita, vänligen håll utkik på vår webbplats eller kontakta oss direkt via .