Kontakt

Nedan finner du information om samt kontaktuppgifter till alla på Trana Psykologer. Längst ner på sidan finns även adresser och kartor till våra mottagningar.

Våra medarbetare

Mathias Ortlieb

Mathias Ortlieb

VD, leg. psykolog, ST klinisk psykologi

Maria Dennefors

Maria Dennefors

Leg. psykolog, ST klinisk psykologi

Maria har arbetat som legitimerad psykolog sen 2011 inom flera olika verksamheter. Hon har erfarenhet av utredning av barn, ungdomar och vuxna från psykiatrin och habiliteringen. Maria arbetar även med psykologisk behandling utifrån KBT och med föräldrastöd.

 

Telefon: 076-314 59 67
Epost: 

Maria Ignell

Maria Ignell

Leg. psykolog, ST klinisk psykologi

Maria har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2011. Hon har tidigare bl. a varit verksam inom specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Maria har arbetat individuellt och med grupper utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Maria är även van att utföra utredningar med ett neuropsykiatriskt fokus så som ADHD, samt med personlighetsbedömningar.

Telefon: 076-313 03 96
E-post: 

Tove Granqvist

Tove Granqvist

Leg. psykolog

Tove tog examen på Umeå Universitet i januari 2018. Tove arbetar på Trana psykologers kontor i Varberg och i Göteborg där hon arbetar med utredning av barn och vuxna, psykologisk behandling, BVC-psykolog och skolpsykolog. Tove har erfarenhet av arbete inom slutenvårds- och socialpsykiatrin. Tove är just nu föräldraledig.

Telefon: 073-537 51 40
E-post:

Fanny Johansson

Fanny Johansson

Leg. psykolog

Fanny har arbetat hos Trana Psykologer sedan september 2018. Fanny arbetar främst med psykologisk behandling, som skolpsykolog samt med digital vård, men även med utredning av barn/vuxna samt handledning. Har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk sluten- & öppenvård, kriminalvård samt som idrottspsykologisk rådgivare.

Telefon: 076-316 09 08
E-post: 

Hanna Sundquist

Hanna Sundquist

Leg. psykolog

Hanna arbetar med behandling utifrån KBT och ACT. Hon gör även utredningar av såväl vuxna som barn. Hon har tidigare erfarenhet av smärtrehabilitering och psykiatrisk slutenvård.

Telefon: 076-397 87 46
Epost:

Johan Dybedahl

Johan Dybedahl

Leg. psykolog

Johan Dybedahl har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2002. Han är utbildad och behandlar inom både psykodynamisk terapi och KBT. Johan är utbildad handledare inom socialt arbete och handleder personal och chefer inom olika företag och organisationer. Han har också lång erfarenhet inom kris och katastrofberedskap.
 

Telefon: 073-432 06 16
E-post:

Våra mottagningar

Trana Psykologer i Varberg

Mottagningen finns på Blästergatan 3 i Varberg.

Trana Psykologer i Göteborg

Mottagningen finns på Järntorgsgatan 12-14 i Göteborg.

Trana Psykologer i Borås

Mottagningen finns på Yxhammarsgatan 8-10

Trana Psykologer i Halmstad

Mottagningen finns på Fredriksvallsgatan 7

Trana Psykologer i Falkenberg

Mottagningen finns på Storgatan 22