Barn och unga

Behandling & färdighetsträning för barn och unga med psykisk ohälsa

Trana Psykologer erbjuder psykologisk behandling till barn och unga som besväras av nedstämdhet/depression, oro/ångest, tvångssyndrom, fobi, eller trauma. Vidare erbjuder vi bearbetande samtal vid till exempel kris eller sorg, samt färdighetsträning för svårigheter som är vanliga vid ADHD och autismspektrumtillstånd.

Medarbetarna på Trana har god erfarenhet av att möta såväl små som stora barn och ungdomar. All behandling utgår ifrån evidensbaserade metoder och består ofta av en kombination av kognitiva, affektfokuserade, samt beteendemässiga interventioner.

Föräldrastöd till dig som ska orka stötta ditt barn

Hos Trana kan föräldrar till barn i alla åldrar få råd och stöd i hur de bäst kan hjälpa sina barn att hantera olika utmaningar i vardagen. Det kan till exempel handla om barn som har svårt att sova, barn med hett temperament eller mycket oro, och barn som ännu inte knäckt de sociala lekkoderna. För lite äldre barn kan det handla om råd och strategier för att bemöta och jobba med svårigheter relaterade till fastställda diagnoser såsom ADHD eller autismspektrumtillstånd.

Behandling och färdighetsträning

Vi erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi till dig som privatperson. Få stöd snabbt här. 

Utredning och bedömning

Vi utför psykologiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar av privatpersoner som upplever besvär i sin vardag.

Barn och unga

Vi har lång erfarenhet av arbete med barns och ungdomars psykiska hälsa. Om du är orolig för ditt barns mående, så har vi insatserna att ge.