Stöd till företag och offentlig verksamhet

Trana Psykologer har lång erfarenhet av att leverera psykologiska tjänster till både små och stora privata företag, och till offentliga verksamheter inom kommunal, regional och statlig sektor. De övergripande områden som Trana arbetar med inkluderar kliniska tjänster, företagshälsovård, skola, och utbildning i psykologisk kunskap. Medarbetarna på Trana har god vana av att arbeta konsultativt ute i externa verksamheter, och värdesätter ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt för att bäst möta varje kunds unika behov.

Läs mer om våra olika tjänster nedan, och tveka inte att kontakta oss om din verksamhet är i behov av psykologisk kompetens.

Stöd till företag och offentlig verksamhet

Kliniska tjänster

Vi arbetar med behandling, bedömning, och utredning på både primärvårdsnivå och specialistnivå. Vi är vana att anpassa oss till olika organisationers skiftande behov.

Företagshälsa och handledning

En hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp. Vi stöttar med både åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser.

Skola

Som experter på barns och ungdomars psykiska hälsa hjälper vi bland annat till med handledning av personal, basutredningar, och utbildning om till exempel NPF.

Föreläsning och utbildning

Vi är övertygande om att kunskap om människan och hennes sätt att navigera genom livet är viktigt för alla, inte minst för personer som dagligen arbetar med andra människor.