Behandling och färdighetsträning

Trana Psykologer erbjuder psykologisk behandling och terapi för bland annat nedstämdhet/depression, oro/ångest, stressrelaterade besvär, tvångssyndrom, fobi, trauma, och sömnsvårigheter. Vidare erbjuder vi bearbetande samtal vid till exempel kris, sorg, och relationsbesvär, samt färdighetsträning för svårigheter som är vanliga vid ADHD och autismspektrumtillstånd.

Medarbetarna på Trana har god erfarenhet av att möta såväl små som stora barn, liksom ungdomar och vuxna. Vi välkomnar enskilda individer, par, och familjer. All behandling utgår ifrån evidensbaserade metoder och består ofta av en kombination av kognitiva, affektfokuserade, samt beteendemässiga interventioner. Samtalen kan ske på någon av våra mottagningar, digitalt via krypterade och säkra videotjänster, eller per telefon.

Stöd till dig som privatperson

Behandling och färdighetsträning

Vi har terapi och behandling för dig som privatperson, utifrån vetenskapliga psykologiska metoder. Få stöd snabbt här. 

Utredning och bedömning

Vi genomför utredningar, ställer neuropsykiatriska diagnoser och gör psykologiska bedömningar. 

Barn och unga

Vi är experter på barns och ungdomars psykiska hälsa. Om du är orolig för ditt barns mående, så har vi insatserna att ge.