Behandling och färdighetsträning

Trana Psykologer erbjuder psykologisk behandling och terapi för bland annat nedstämdhet/depression, oro/ångest, stressrelaterade besvär, tvångssyndrom, fobi, trauma, och sömnsvårigheter. Vidare erbjuder vi bearbetande samtal vid till exempel kris, sorg, och relationsbesvär, samt färdighetsträning för svårigheter som är vanliga vid ADHD och autismspektrumtillstånd.

Medarbetarna på Trana har god erfarenhet av att möta såväl små som stora barn, liksom ungdomar och vuxna. Vi välkomnar enskilda individer, par, och familjer. All behandling utgår ifrån evidensbaserade metoder och består ofta av en kombination av kognitiva, affektfokuserade, samt beteendemässiga interventioner.

Digital behandling

För att möta den växande efterfrågan på digitalt tillgänglig vård erbjuder Trana Psykologer sedan hösten 2021 internetbaserad KBT. IKBT är ett bra alternativ för dig som värdesätter ett flexibelt och självständigt behandlingsupplägg, men som fortfarande önskar regelbunden uppföljning med din psykolog.

Låter IKBT som något för dig? Kontakta oss så berättar vi mer!

Behandling och färdighetsträning

Vi erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi till dig som privatperson. Få stöd snabbt här. 

Utredning och bedömning

Vi utför psykologiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar av privatpersoner som upplever besvär i sin vardag.

Barn och unga

Vi har lång erfarenhet av arbete med barns och ungdomars psykiska hälsa. Om du är orolig för ditt barns mående, så har vi insatserna att ge.