Kliniska tjänster för organisationer

Psykologisk kompetens för företag & offentlig verksamhet

Trana Psykologer har sedan starten 2012 stöttat både små och stora organisationer med psykologiska tjänster, och vikten av arbetsmässig flexibilitet genomsyrar hela verksamheten. Genom åren har Trana kontinuerligt arbetat gentemot verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor, och medarbetargruppens kompetens spänner brett över många kliniska områden.

Verksamhetsområden

Exempel på verksamheter som Trana Psykologer har samarbetat med inkluderar bland annat privata vårdgivare inom allmänmedicin, psykiatri och HVB-branschen, samt digitala vårdtjänster. I den offentliga sektorn har Trana verkat inom områden såsom kommunhälsa, BVC, primärvård/vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri, habilitering, samt gentemot flertalet statliga myndigheter. I dessa samarbeten har Trana bistått med evidensbaserad psykologisk bedömning, behandling, och utredning utifrån varje organisations unika behov.

Exempel på kliniska tjänster

  • Behandling och utredning av personer med psykiatriska och neuropsykiatriska svårigheter tillhörandes HVB-verksamhet.
  • Utvecklingsbedömning, föräldrastöd och deltagande i föräldragrupp inom ramen för BVC.
  • Bedömning och behandling på primärvårdsnivå (motsvarande vårdcentral).
  • Neuropsykiatriska utredningar inom BUP och vuxenpsykiatri.
  • Behandling och utredning av personer dömda till kontraktsvård eller anstaltspåföljd.

Är din organisation i behov av klinisk kompetens?