Yrkesverksamma

I utredningsarbetet används en kombination av instrument anpassat efter klient och frågeställning (se exempel nedan). Trana arbetar mot privat vårdgivare, skola, landsting samt privatperson och arbetet anpassas efter uppdragsgivares önskemål. Några exempel på uppdrag inkluderar:

*konsult hos landsting i bedömning och utredning i syfte att underlätta vid utredningsköer
*skolpsykolog i skolhälsovårdsteam med uppgifter som handledning och utbildning av personal och bedömning av psykisk hälsa hos elever
*konsult hos privat vårdgivare med utredning, handledning och utbildning som främsta arbetsuppgifter
*konsult inom frivård och kriminalvård med arbetsuppgifter som psykologisk behandling och utredning
*utredning av privatperson, särskild frågeställning ADHD

Exempel på instrument som används:

Begåvning
Ravens matriser
WAIS-IV – Wechsler Adult Intelligence Scale IV
WISC-V -Wechsler Intelligence Scale for Children V
WISC-IV – Wechsler Intelligence Scale for Children IV
WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence IV

Neuropsykologi
BRIEF – Behavior Rating Inventory of Executive Function
CPT III – Conners continous Performance Test III
d2 – Test of Attention
DUVAN (och lilla DUVAN) – screening för dyslexi
Faux Pas – mentaliseringstest
LäsKedjor – Screening för läs- och skrivsvårigheter
RAVLT – Rey Auditory Verbal Learning Test
RCFT – Rey Complex Figure Test and Recognition Trial
Reading the Mind in the Eyes test
Sally & Anne – test för Theory of Mind
TOVA – Test of Attention

Skattning
5-15 – Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling
ABAS II – Adaptive Behavior Assessment System
Adult Dyslexia Checklist
ASRS v1.1 – Adult ADHD Self Report Scale
AUDIT – The Alcohol Use Disorders Identification Test
AQ – Autism Quotient
AS-18 – Affektiv Självskattninsskala
Becks ungdomsskalor – skattning av psykiskt mående
BDI II – Becks Depression Inventory
BOCS – Brief Obsessive Compulsive Scale
Brown ADD Scales – skattning för ADHD
CAST – Childhood Autism Spectrum Test
DUDIT – Drug Use Disorders Identification Test
HCL-32 – Hypomania Check List
KABOSS-S – Karolinska Affective and Borderline Symptom
MDQ – Mood Disorders Questionnaire
PID-5 – Personality Inventory for DSM-5
PRMQ – The Prospecitve and Retrospective Memory Questionaire
RAADS – Ritvo Autism Aspergers Diagnostic Scale
SCL-90, Symptom Check List – skattning av psykiskt mående
SNAP-IV – föräldra- och lärarskattning för ADHD
WURS, Wender Utah Rating Scale – skattning för ADHD i barndomen

Intervju
ADOS 2 – Autism Diagnostic Observation Schedule 2
Diva2 – Diagnostic Interview for ADHD in adults
Hare Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R)
MINI, MINI-Kid – Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju
SCID I, SCID II – Strukturerad klinisk intervju för DSM-IV, axel I och II
ASDI – Aspergers Syndrom Diagnostisk Intervju
Semi-strukturerad intervju med förälder/släkting/vän grundad i aktuell frågeställning.