Företagshälsovård

Trana arbetar aktivt med att utveckla förebyggande och rehabiliterande tjänster inom företagshälsan. Tjänsterna inkluderar bland annat utbildning om stress, individuell stressbehandling, arbetsförmågebedömning samt chefscoachning. Nedan ges kortare beskrivningar av dessa tjänster. Sedan januari 2014 ger dessutom Försäkringskassan bidrag på upp till 7000:- för förebyggande företagshälsovård. För mer information gå till denna sida hos försäkringskassan.

Föreläsning om stress
Föreläsaren utvärderar de för arbetsplatsen specifika stressfaktorerna samt utbildar kring stress och stresshantering. Utbildningen varvas med praktiska övningar, diskussioner och rollspel.

Individuell stressbehandling
Enskilda samtal vilka inkluderar pedagogik runt stress, utvärdering av befintlig stresshantering samt målmedvetet förändringsarbete för att förebygga stressreaktioner.

Arbetsförmågebedömning
Utredande samtal där psykologen och berörd personal via testuppgifter, intervjuer och skattningsmaterial utvärderar den anställdes arbetsförmåga. Bedömningen resulterar i ett utlåtande med rekommendationer.

Chefscoachning
Psykologen arbetar tillsammans med ledningen för att utifrån ett psykologiskt- och organisatoriskt perspektiv optimera chefens bemötande av anställda samt för att förebygga organisatoriska problem.