I takt med att Trana Psykologer får nya uppdrag utökas också orterna där verksamheten bedrivs. Utöver vår huvudmottagning i Varberg har Trana nu pågående verksamheter i Göteborg, Borås, Falkenberg och Halmstad. Detta ökar vår flexibilitet och möjlighet att ta oss an än fler uppdrag i hela Halland och Göteborgsregionen!