Äntligen dags för inflyttning i Trana Psykologers nya lokaler! Verksamheten utökas och det finns nu plats för nio psykologer och en administrativ personal. Lokalen är designad efter verksamhetens behov, har goda parkeringsmöjligheter samt ligger nära busshållplatserna Smältgatan/Björnabergsgatan i Varberg. Vi kommer successivt att flytta in och anpassa verksamheten över tid, detta innebär till exempel att vi ännu inte har någon skylt utanför. Det byggs även grönytor och interiören är inte helt klar, vi hoppas på överseende med detta. Välkommen!