Utbildning 2020

Trana Psykologer har sedan starten 2011 arbetat med utbildningar och föreläsningar av olika slag. Inför 2020 har vi sammanfattat en del av de kurser som vi erbjuder i utbildningspaket. Genomgående för kurserna är att de fokuserar på att kombinera teori och praktik. Samtliga dagar innehåller föreläsningsmoment varvat med gruppövningar och rollspel. Utbildningarna ställer inga krav på förkunskaper utan ger en grundutbildning som sedan kan utvecklas till mer avancerade färdigheter.

Samtliga kurser ges i en Grundkurs och i en Avancerad kurs där du över tid kan bygga på din kunskap och utveckla dina färdigheter. Kurserna innehåller litteratur och uppgifter. Har ni särskilda behov, såsom dyslexi eller liknade, anpassar vi upplägget därefter. 

Efter genomförd och godkänd grundkurs ges ett intyg där kursens innehåll beskrivs och som kursledaren signerar. Vid godkänd avancerad kurs ges ett liknande intyg och ett märke som kan fästas på arbetskläderna vilket symboliserar de färdigheter som du utvecklat. Detta märke kan skapa trygghet hos de brukare eller patienter som ni möter.

Nedan beskrivs de aktuella kurser som erbjuds under 2020. Önskar ni andra upplägg eller att kursen hålls i era lokaler var vänlig och skicka epost till kurs@tranapsykologer.se. Skulle ni vilja avboka er anmälan sker detta konstnadsfritt fram tills tre veckor innan aktuell kursstart varefter kostnaden debiteras. Faktura skickas ut inför kursstart med 30 dagars förfallodatum.

Bemötande inom neuropsykiatri – Grund (18/3 och 25/3)

Diagnoser som ADHD och autism är termer som vi ofta möter inom olika verksamheter. Utbildningen syftar till att ge en översiktsbild över det neuropsykiatriska fältet med beskrivningar kring de vanligaste diagnoserna. De färdigheter vi tränar innehåller strategier som underlättar i arbetet med personer som har neuropsykiatriska behov. Vi går igenom behov och implementering av förutsägbarhet och scheman, hur man arbetar med svårigheter med impulskontroll och uppmärksamhetsproblem.

Bemötande inom neuropsykiatri – Avancerad (19/8 och 26/8)

I denna kurs vidgar vi perspektivet och diskuterar utmaningar med det neuropsykiatriska perspektivet. Vi beskriver gränsdragningar mellan det neuropsykiatriska området och andra fält. Exempelvis diskuteras psykiatri, personlighetssyndrom och kognitiva funktionshinder. Efter teoretisk genomgång arbetar vi med färdighetstärning och bemötandestrategier på en mer avancerad nivå än i grundkursen. Vi rollspelar och arbetar med fall där vi tillsammans skapar behandlingsplaner och bemötandestrategier.

Bemötande inom psykiatri – Grund (15/4 och 22/4)

Grundkursen ger en översikt av det psykiatriska fältet inkluderat svårigheter såsom ångest, depression och bipolära syndrom. Vi diskuterar gränser mellan icke-psykiatrisk ångest och ångest som kräver vård och behandling. Vi tränar på färdigheter som exempelvis beteendeaktivering vid depression och ångest- och känslohantering.

Bemötande inom psykiatri – Avancerad (2/9 och 9/9)

Den avancerade kursen bygger vidare på den tidigare kunskapen men med ett fördjupat fokus. Exempelvis diskuterar vi skillnader och likheter mellan depression och bipolära syndrom. De färdigheter vi tränar inkluderar bemötande och hantering av självskadebeteende, suicidtankar och tvångsbeteenden. Vi går även igenom kartläggning av och förebyggande arbete med personer som har bipolära syndrom.

Bemötande inom trauma – Grund (13/5 och 20/5)

I utbildningen beskriver vi psykologiska teorier kring trauman och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi går igenom olika patientgrupper och hur de drabbas av trauman. Färdigheterna som tränas inkluderar hur man skapar trygghet och underlättar läkning hos de vi arbetar med. 

Bemötande inom trauma – Avancerad (23/9 och 30/9)

I den avancerade kursen breddar vi perspektivet och diskuterar utmaningar med traumabegreppet. Vi fokuserar på särskilt utsatta grupper såsom flyktingar och personer från utsatta områden. Utöver vidare träning övar vi färdigheter som syftar till att skydda en själv mot så kallad sekundär traumatisering. 

Pris grundkurs: 3900:- (exklusive moms)

Pris avancerad kurs: 4900:- (exklusive moms)

Plats: Trana Psykologer på Blästergatan 3 i Varberg 

Tider: 09:00-16:00

För anmälan skicka epost med namn på deltagare till kurs@tranapsykologer.se