Trana Psykologer Göteborg

Välkommen!
Denna sida innehåller information för dig som ska påbörja kontakt, eller har en pågående kontakt, med någon av våra psykologer i Göteborg.

Arbetsområden
Barn och ungdom: Trana Psykologer i Göteborg arbetar med liknande uppdrag som i Varberg. Exempelvis arbetar vi mot barn och ungdomspsykiatrin (BUP) där vi via vårdgarantin hjälper till med neuropsykiatriska utredningar för exempelvis autism, ADHD, och kognitiva svårigheter. Utöver utredning arbetar vi med psykologisk behandling av exempelvis ångest, depression och fobi. Vi arbetar även med föräldrastöd för nyblivna föräldrar med barn i BVC-åldern. För BVC genomför vi också utvecklingsbedömningar. Vi tar emot uppdrag från offentlig vård, företag, vårdcentral eller privatperson.

Vuxna: För vuxna har vi liknande tjänster såsom vi har för barn och unga inkluderat utredning och psykologisk behandling. De utredningar som vi har erfarenhet av att genomföra inkluderar neuropsykiatrisk- och psykiatrisk utredning, minnesutredning, arbetsförmågebedömning, försäkringsmedicinska utredningar och andra funktionsbedömningar. Beträffande psykologisk behandling arbetar vi med frågor som missbruk, stress/utbrändhet samt andra psykiatriska svårigheter.

Praktisk information
Mottagningen finns på Norra Liden 9 på Kungshöjd i Göteborg. I dagsläget arbetar två psykologer i Göteborg och vi delar mottagningen med andra psykologer och terapeuter. Man ringer på ”Kungshöjds psykologmottagning” i porten och lokalen ligger på bottenplan. Åker man kollektivt är det smidigast att ta sig till Stenpiren och att sedan gå därifrån. Lättaste sättet att få kontakt med mottagningen är via mottagningschef Olof Esters (se nedan).

Kontakt
Olof Esters, mottagningschef Göteborg, leg. psykolog
Epost: olof@tranapsykologer.se
Mobil: 0761-853093

Tove Granqvist, PTP psykolog
Epost: tove@tranapsykologer.se
Mobil: 0735-375140