Tjänster

Trana arbetar idag inom följande områden, tryck på länkarna för att läsa mer:

Klinisk psykologi – Det kliniska området är brett och inkluderar arbetsuppgifter såsom psykiatrisk och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling och handledning av personal. Här arbetat vi med landsting, behandlingshem och privatpersoner och möter patienter i alla åldrar.

Skolpsykologi –  Inom skolpsykologin arbetar vi med utredningar för att hjälpa barn att lyckas bättre och för att omgivningen skall förstå barnets behov mer tydligt. Vi handleder även personal och tillhandahåller utbildning och föreläsning.

Färdighetsträning i grupp – Trana har två program för färdighetsträning, OAK (Organisera, Aktivera, Kontrollera) – som riktar sig till personer som har svårigheter med organisering/planering, rastlöshet och/eller impulsivitet – och KEK (Känslor, Empati och Kommunikation) för personer med sociala och emotionella svårigheter.

BVC – Vi arbetar mot vårdcentraler och privatsökande familjer där vi tillhandahåller bedömning/utredning av små barn samt förädrastöd och utbildning kring barns utveckling.

Företagshälsovård – Här arbetar vi främst med psykologisk stressbehandling, handledning och utbildning.

Föreläsning och utbildning – Vi har flera pågående föreläsningar och arbetar ständigt med nya för att möta våra kunders behov.