Superpsykologi_Final_NG_Banner

Beskrivning
Den 14/6 är det premiär för Superpsykologi. Platsen är Varbergs Stadshotell och tiden är 10:00-15:00. Superpsykologi är ett kostnadsfritt arrangemang och riktar sig till allmänheten med syfte att sprida psykologisk kunskap kring hur man kan påverka och förändra sin situation med hjälp av psykologiska färdigheter. Dagen innehåller föreläsningar, möjlighet till enskilt motiverande samtal och individuellt personlighetstest. Kaffe, te och enklare fika finns att tillgå.

Föranmälan
Platsantalet är begränsat och hälften av platserna är bokningsbara genom föranmälan. Föranmälan görs via e-post till mathias@tranapsykologer.se där man anger vilken/vilka föreläsningar och/eller individuella samtal man önskar deltagande i.

Föreläsningar och schema
10:00-10:10
Introduktion: Vad är Superpsykologi?
Mathias Andersson, leg. psykolog, ST klinisk psykologi

10:15-11:00
”Affekter – känslornas DNA”
Frida Hylander, leg. psykolog

11:15-12:00
Lyckligare med psykologi!”
Tobias Malmborg, leg. psykolog

12:00-13:00   Tid för lunch

13:00-13:30
”Personlighet – olikheter som problem eller möjligheter?”
Peter Jacobsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

13:45-14:15
”Maximera minnet!”
Mathias Andersson, leg. psykolog, ST klinisk psykologi

14:30-15:00
”Så räddar du världen med 
psykologi!”
Frida Hylander, leg. psykolog

Motiverande samtal
Psykolog Marie Boij tar emot för enskilda samtal där du beskriver ett område som du på något sätt vill förändra. Ett exempel kan vara att man upplever sig ha svårt med att säga nej eller att man vill komma igång med sundare vanor mm. Under ca 30 minuter arbetar du tillsammans med psykologen för att hitta motivation för att sedan på egen hand arbeta vidare med denna förändring framöver i vardagen. OBS! Antalet platser är mycket begränsat varför föranmälan rekommenderas.

Personlighetstest
Psykolog och psykoterapeut Peter Jacobsson träffar dig för att genomföra ett personlighetstest där du får feedback på dina svar utifrån psykologisk personlighetsteori. Samtalet och testet tar ca 30 minuter. OBS! Antalet platser är mycket begränsat varför föranmälan rekommenderas.