Länkar

Organisationer
Autism & Aspergerförbundet – intresseorganisation för personer med diagnos inom området, för närstående och professionella
Riksförbundet Attention – intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Hjälp och stöd
Hjälpmedelsinstitutet – generellt mycket information om pedagogik, elektroniska hjälpmedel mm, mycket bra utbud av nedladdningsbart material
Självhjälp på vägen – för barn, ungdomar, föräldrar, lärare och vårdpersonal

ADHD
ADHD-centrum – informativ sida om ADHD, pedagogiska redskap mm
Karolinska institutet – forskning

Övrigt
Rekommenderade psykologer – kontaktsida för privatpraktiserande psykologer i Halland och Skåne