Utvärdering

För att följa upp kvalitén på de utredningar som Trana genomför används från och med februari 2012 ett frågeformulär som ifylls av klienten efter utfört uppdrag. Skattningen är enkel och innehåller endast fyra frågor som bedöms som relevanta för arbetet. Nedan presenteras en sammanfattning av de skattningar som hittills samlats in:

Nedanstående frågor besvaras av klienten med en markering från 1 – 10 där 1 är dåligt och 10 mycket bra (baserat på 62 insamlade skattningar)

1. Hur bra/dålig kontakt fick jag med psykologen under utredningen?
medelvärde: 9,2

2. Hur bra/dåligt förstod psykologen mig under utredningen?
medelvärde: 9,1

3. Hur bra/dålig var utredningen som helhet?
medelvärde: 9,3

4. Hur nöjd är jag med resultatet från utredningen?
medelvärde: 9,3

Kommentarer från klienter:
”Psykologen är lätt att prata med, man kan prata från hjärtat och det som man säger stannar mellan oss.”

”Psykologen lyssnade på mig. Jag har fått svar på mina frågor och psykologen har förklarat allt bra för mig.”

”Bra att jag fick alla tider direkt och att jag ofta fick ta rast!”.

”Psykologen är en klippa på detta stället!”

”Jag har alltid haft svårt att prata om mig själv men med psykologen var det lätt.”

”Psykologen är bra på att se när jag blir rastlös och då kan vi ta rast, det var bra.”

”Psykologen är bra att prata med, det tyckte mamma också.”

”Psykologen fick bättre kontakt med mig än många andra, det känns som om psykologen förstår hur jag tänker.”

”Psykologen fattade allting. Jag är helnöjd.”

”Bra att psykologen ringde mamma också, då kände hon sig delaktig.”

”Utredningen tog upp mycket som jag tänkt på, inte bara ADHD men också mina sömnproblem till exempel.”

”Avslappnat och harmoniskt tillvägagångssätt.”

”Jag är nöjd med den (utredningen), det känns som om framtiden mer kommer falla på plats nu.”

”Superbra! Psykologen fattade direkt!”

”Det här är något som varit eftersträvat.”

”Allting stämmer, till 99%!”

”Det var lätt att prata med psykologen, psykologen tar det lugnt, känns helt utmärkt!”

”Det kändes som om psykologen förstod vad jag försökte säga.”

”Utredningen har gett mig ett svar, jag har alltid vetat att något var ”fel”, det är skönt att det nu finns hjälp att få.”

”Psykologen tog raster när det behövdes, det kändes som om psykologen förstod precis vad jag behövde.”