Kontakt

 

Jenny Larsson, administratör 
Jenny ansvarar för administration, bokning av besök och fakturering hos Trana Psykologer.
telefon: 0790-118194
epost: jenny@tranapsykologer.se

  

Mathias Ortlieb, VD, leg. psykolog, ST klinisk psykologi
Grundare och VD för Trana Psykologer. Mathias har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna från olika verksamheter.

telefon: 0709-584887
epost: mathias@tranapsykologer.se

 

 

 

Pernille Jägerström (föräldraledig), Mottagningschef i Varberg, leg. psykolog, med dr
Pernille har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2017 och på Trana Psykologer sedan 2014. Med en bakgrund inom biomedicin har Pernille tidigare jobbat som forskare och har bl.a studerat förändringar i hjärnan vid träning av arbetsminnet och vid ålderdom. Pernille har även jobbat som ansvarig för medicinsk information på ett läkemedelsföretag.

telefon: 0790-118194
epost: pernille@tranapsykologer.se

 

Maria Ignell, leg. psykolog, ST klinisk psykologi
Maria har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2011. Hon har tidigare bl. a varit verksam inom specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Maria har arbetat individuellt och med grupper utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Maria är även van att utföra utredningar med ett neuropsykiatriskt fokus så som ADHD, samt med personlighetsbedömningar.

telefon: 0763-130396
epost: maria@tranapsykologer.se

 

Olof Esters, Mottagningschef i Göteborg, leg. psykolog
Olof arbetar främst med utredning av barn och vuxna. Han har även erfarenhet av att arbeta som BVC-psykolog, skolpsykolog samt av psykologisk behandling. Olof håller även MI-kursen inom ramen för Tranas verksamhet. Före psykologutbildningen arbetade Olof som copywriter och hade egen verksamhet inom reklam och marknadsföring.

telefon: 0761-853093
epost: olof@tranapsykologer.se

 

 

Helena Willén, leg. psykolog, leg psykoterapeut, fil. Dr
Helena har arbetat som psykolog på vårdcentral i närmare 10 år och har mött människor i olika åldrar och med ett brett spektrum av psykisk ohälsa. Hon är leg psykoterapeut med inriktning KBT på Lunds universitet. Hon disputerade 1996 på Psykologiska institutionen i Göteborg. Hennes forskningsområde är psykologiska aspekter av föräldrars samarbete efter skilsmässa. Hon har under ca 15 år arbetat som universitetslektor och forskare på bl a Göteborgs universitet och Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. På Trana arbetar hon bl a med utredning, föräldrastöd och behandling.
telefon: 0763-978746
epost: helena@tranapsykologer.se

 

Tove Granqvist, PTP-psykolog
Tove tog examen på Umeå Universitet i januari 2018 och startade därefter sin PTP-tjänst på Trana Psykologer. Tove arbetar på Trana psykologers kontor i Varberg och i Göteborg där hon arbetar med utredning av barn och vuxna, psykologisk behandling, BVC-psykolog och skolpsykolog. Tove har erfarenhet av arbete inom slutenvårds- och socialpsykiatrin.
telefon: 0735-375140
epost: tove@tranapsykologer.se

 

Maria Dennefors, leg. psykolog, ST klinisk psykologi
Maria har arbetat som legitimerad psykolog sen 2011 inom flera olika verksamheter. Hon har erfarenhet av utredning av barn, ungdomar och vuxna från psykiatrin och habiliteringen. Maria arbetar även med psykologisk behandling utifrån KBT och med föräldrastöd.
telefon: 0763-145967
epost: maria.d@tranapsykologer.se

 

 

 

Fanny Johansson, PTP-psykolog
Fanny tog sin psykologexamen vid Umeå Universitet i juni 2018, och gör nu sin PTP-tjänstgöring hos Trana Psykologer. Fanny arbetar främst med psykologisk behandling, men gör även utredningar av barn och vuxna. Har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk sluten- & öppenvård, kriminalvård samt som idrottspsykologisk rådgivare.

telefon: 0763-160908
epost: fanny@tranapsykologer.se

 

Adress
Trana Psykologer AB
Blästergagtan 3
432 32 Varberg

Tryck på länken nedan för att bli vidarebefordrad till hitta.se där adressen visas:

Trana Psykologer, Blästergatan 3