Grundutbildning i Motiverande Samtal (MI)

Grundutbildning i Motiverande Samtal (MI)

Inklusive kodning av samtal med individuell feedback via MicLab

Vill du bli bättre på att hjälpa människor att hitta sin egen motivation förändring i sitt liv? Du som jobbar med människor – till exempel som sjuksköterska, läkare, psykolog, kurator, vårdbiträde eller skötare –  stöter säkert ofta på situationer där du ser ett behov och vill hjälpa en annan människa på ett sätt som kräver en förändring. 

Det är enkelt att hjälpa motiverade klienter, men hur gör man med de som säger att de vill göra en förändring men där ingenting händer? Trots alla argument du ger en klient om att det är farligt att röka så fortsätter ändå personen med det skadliga beteendet. Vad är det som saknas? 

Motiverande samtal (MI) är en effektiv samtalsmetodik som  du kan använda för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation till förändring. Samtalsmetoden har funnits sedan 1980-talet och dess effektivitet har bevisats i otaliga forskningsstudier sedan dess. Motiverande samtal är verksamt när du vill hjälpa någon att göra en förändring, till exempel:

 • Sluta röka
 • Gå ner i vikt
 • Följa medicinering
 • Följa behandlingsprogram
 • Vara drogfri
 • Göra hemuppgifter i behandling
 • Studera

Upplevelsebaserad lärande

Grundkursen i MI bygger på upplevelsebaserat lärande och rollspel, vilket innebär att du själv får öva på de färdigheter som lärs ut tillsammans med de andra kursdeltagarna. Förutom detta ingår teoriavsnitt som hjälper dig att bättre förstå de tekniker du över på i rollspelen. Efter kursen blir du bli bättre på att: 

 • Sätta gemensam agenda för samtal tillsammans med en klient
 • Få klienten att känna sig sedd genom att bekräfta honom eller henne
 • Lägga över bollen till klienten genom öppna frågor
 • Driva samtalet mot förändring genom reflektioner och summeringar
 • Upptäcka och förstärka förändringsprat
 • Upptäcka och bemöta vidmakthållandeprat
 • Sätta ord på och bemöta dissonans i relationen
 • Ge information till klienten utan att tappa honom eller henne på vägen

Kodat samtal ingår

I MI-kursen ingår ett moment där varje deltagare spelar in ett MI-samtal och skickar in det till MicLab för kodning enligt MITI-manualen. Därefter får du skriftlig feedback på ditt samtal och en bedömning av hur väl du använde MI-tekniker inom olika områden. Kursledaren går igenom kodningsprotokollet tillsammans med dig för att du ska få ut så mycket som möjligt av momentet.

Tid

MI-kursen ges på tre heldagar. Normalt är det två dagar efter varandra med en tredje dag efter en månad. Under den månaden övar deltagarna på motiverande samtal och spelar in ett eget samtal som de skickar in för kodning. Den tredje dagen går vi igenom kodningsprotokollen samt repeterar och ägnar oss åt att öva mer på det som varit svårt.

Boka en skräddarsydd utbildning för din verksamhet

Just nu erbjuder vi inga öppna kursdatum. Hör av dig för att boka en skräddarsydd utbildning till din verksamhet.

Kursledare

Olof Esters, leg. psykolog

Kostnad

8000kr + moms per deltagare. 

Frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor om kursens innehåll, kostnad eller annat som du undrar över.

Kontakta kursledare Olof på olof@tranapsykologer.se eller ring 076-185 30 93.