Vårdgaranti inom Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP)

Hej!

Här finns information för dig som söker utredning för barn via vårdgarantin. Trana Psykologer hjälper BUP med de utredningar som mottagningarna inte själva kan utföra inom de befintliga tidsramarna.

Läs gärna detta dokument där det beskrivs hur vårdgarantin fungerar: Vårdgaranti_och_valfrihet_2018

Om ni blivit informerade om att er mottagning inte kan utföra utredningen inom rimlig tid, kan ni välja att genomföra utredningen hos Trana Psykologer. Vi har mottagningar i  Varberg på Slottsgatan 13 i Varberg och i Göteborg på Norra Liden 9.

Vi på Trana Psykologer har lång erfarenhet av att utreda, samverka och att planera vård för våra barn och ungdomar, se gärna resultaten på den undersökning som vi genomfört i samband med vårt utredningsarbete. Hoppas att vi ses!

Med vänlig hälsning, Mathias Ortlieb